Svatba cyklisty a řidičky smiřuje doživotní nepřátele. Má ale taková reklama smysl?

Na jedné straně automobilisté, na druhé straně cyklisté. Oba tábory se na sebe nevraživě dívají a pravděpodobně by byly raději někde v garáži nebo na cyklostezce. Jenže nemůžou, jsou na svatbě svých dětí, kde si automobilistka bere cyklistu – oba při obřadu, jak jinak, sedí v nebo na svém oblíbeném dopravním prostředku. A jak už to u podobných příběhů lásky a nenávisti bývá, na konci si obě znesvářené skupiny padnou do náruče a novomanželé na kole odjíždějí vstříc světlejším zítřkům.

To je zhruba v kostce televizní reklamní spot iniciativy Dám respekt a oddělení BESIP ministerstva dopravy (vidět ho můžete v úvodu článku). Ta je zaměřená na zlepšení vztahů mezi řidiči a cyklisty. Reklama by měla běžet v České televizi a na Primě, bude mít ale i svou rádiovou variantu a naváže na ni i celá preventivní kampaň včetně setkávání se s veřejností nebo příspěvků na sociálních sítích. Ministerstvo dopravy na ni dá jen letos kolem 25 milionů korun.

Za iniciativou Dám respekt stojí především desetinásobný účastník nejslavnějšího cyklistického závodu světa Tour de France Roman Kreuziger. Ten se spolu s vedoucím BESIP Tomášem Neřoldem shoduje, že cílem bylo ladit kampaň v trochu odlehčeném duchu, což v minulosti nebývalo vždy pravidlem. Stačí vzpomenout třeba na kampaně „Nemyslíš, zaplatíš“ nebo „Zpomal, dokud není skutečně pozdě“. Ty byly mnohem vážnější.

„Věříme, že k bezpečnějšímu prostředí na silnicích přispěje, když si uvědomíme vlastní odpovědnost vůči druhým a ubereme na aroganci a agresivitě,“ dodává Neřold. Ostatně mottem nového spotu je: „Nemusíme se milovat, stačí se respektovat.“

Že je trochu odlehčený tón kampaně dobrou volbou, si myslí i dopravní psycholožka Vlasta Rehnová. „V podstatě platí, že co baví, tak to přitáhne pozornost k dané problematice, takže to určitě není zbytečná práce,“ říká.

Úplně opačně vnímá video marketingový expert Jakub Horák. „Reklamní spot BESIPu je nesrozumitelný a nemyslím si, že pohne s přístupem obou skupin, tedy řidičů a cyklistů, byť jen o píď,“ říká. „Občas není šťastná cesta vnášet humor do problematiky, kterou oba tábory berou úkorně. Jako daleko lepší formu bych viděl snažit se zapůsobit na tu lepší část v nás. Otázkou ovšem je, nakolik si podobné spoty skutečně kladou za cíl zapůsobit na cílovou skupinu, a nakolik slouží jako opodstatnění existence té které neziskové organizace,“ dodává Horák.

Napjaté vztahy

Celý spot částečně vychází z průzkumu agentury Kantar pro BESIP a Dám respekt, z něhož vyplynulo, že polovina dotázaných (celkem jich bylo 1020) vnímá vztah mezi řidiči a cyklisty jako napjatý a jen čtvrtina jej vnímá jako přátelský. „Je to paradox, vždyť většina lidí se považuje za cyklisty i řidiče zároveň,“ všímá si Kreuziger. Nejvíce „nevraživost“ cítí skupina mezi 18 a 40 lety věku, se zvyšováním věkové škály se vnímaná nenávist mezi oběma skupinami o něco snižuje.

Jak už bylo zmíněno, spousta lidí se považuje za řidiče i cyklisty zároveň: konkrétně 82 procent dotazovaných alespoň občas řídí nějaké motorové vozidlo a 76 procent z dotazovaných pak alespoň někdy sedne na kolo. Na druhou stranu také platí, že pokud jsou řidiči zároveň cyklisté, pak jim lidé na kole na silnici vadí výrazně méně než řidičům, kteří za řídítka neusedají vůbec.

Co dalšího z průzkumu vyplývá? Třeba to, že cyklistům vadí u řidičů nejvíce nedodržování rychlosti, nedostatečné věnování se řízení a nedostatečný odstup při předjíždění. Na druhou stranu až čtvrtina cyklistů nikdy nepoužívá ochrannou helmu a jen 46 procent dotázaných ji používá pravidelně. Právě jízda bez přilby patří podle průzkumu v očích motoristů mezi tři nejčastější prohřešky cyklistů, před ním už je jen jízda cyklistů vedle sebe a především jízda po chodníku.

Zajímavé je, že jen 32 procent cyklistů se v provozu cítí bezpečně a více než polovina naopak nebezpečně. Částečně zapravdu dávají tomuto údaji policejní statistiky dopravních nehod cyklistů. Loni jich bylo 3994, zemřelo při nich 43 osob a těžce zraněno bylo 234 osob. Zatímco v prvním případě se počet obětí meziročně trochu zvýšil, počet těžce zraněných se naopak snížil. Mírně pak klesl i počet lehce zraněných cyklistů.

„Viníky nejzávažnějších nehod cyklistů jsou zhruba z poloviny sami cyklisté a z poloviny řidiči vozidel,“ říká Tomáš Neřold s tím, že vzájemná ohleduplnost se musí posílit u obou skupin. Ovšem u skoro poloviny nehod s úmrtím a nadpoloviční většiny nehod s následkem těžkého zranění byl na vině cyklista. U zhruba třetiny pak řidič osobního auta (u nákladních aut je podíl zhruba pětiprocentní). Nejčastější příčinou je podle policejních statistik „nesprávný způsob jízdy“, následuje nedání přednosti v jízdě. Mimochodem až 72 procent cyklistů, kteří při nehodách zemřeli, nemělo na hlavě přilbu. Každý pátý cyklista přítomný u těžké nehody pak byl pod vlivem alkoholu.

Jestli bude mít pozitivně laděná preventivní kampaň na vztah mezi řidiči a cyklisty příznivý efekt, ukážou až následující měsíce. V teoretické rovině ale bez šance není. „Kontaktní akce pro veřejnost vidím jako velmi efektivní, co se zažije, tak se více vryje do paměti a do mysli. Pravidla a sankce za jejich porušení jsou také důležité, ale zpravidla ‘napraví‘ menší část populace, většinou tu postiženou. V kampani je prostor k přemýšlení a prožití rizikové situace v klidu a bez obav z postihu,“ myslí si dopravní psycholožka Vlasta Rehnová.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.